400-800-5188
Tại sao phải nghiêm túc xử lý vé phạt giao thông?
Hồ sơ lái xe của bạn là rất quan trọng đối với bạn!

Phí dịch vụ của chúng tôi

Thư tự biện hộ thu trước $ 95 phí dịch vụ , nếu thắng kiện thu thêm $200 , thua kiện không hoàn trả $95
Nếu cần mời luật sư, chúng tôi sẽ không thu thêm phí dịch vụ ( Không bao gồm phí luật sư)

 Chi phí trên là chi phí tham khảo, tùy thuộc vào vị chí địa lý, số lỗi, mức độ nghiêm trọng , thời gian gấp gáp,... chúng tôi có quyền thay đổi mức thu phí. Báo giá dựa vào tình hình thực tế làm chuẩnTầm quan trọng của việc xử lý vé

1.Bạn chỉ có thể thắng kiện và giữ được hồ sơ lái xe của mình nếu bạn coi trọng việc xử lý vé phạt.

 

2. Nếu bạn không thực hiện các quyền hợp pháp của mình mà chọn nộp phạt và ghi điểm thì bạn sẽ từ bỏ cơ hội duy trì hồ sơ lái xe tốt. Hồ sơ lái xe không tốt sẽ ảnh hưởng  đến phí bảo hiểm, danh tiếng của bạn, vv, và ảnh hưởng đến việc tìm kiếm việc làm của lái xe thương mại.

 

3. Các nguyên nhân như khoảng cách của tòa án xa, thời gian không thuận tiện cho người lái xe đến hầu tòa, khả năng nói tiếng Anh hạn chế và thiếu kinh nghiệm tranh tụng đều có thể làm giảm cơ hội thắng kiện của bạn.

 

4. Nhờ một luật sư chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm giúp bạn xử lý vé phạt sẽ giúp bạn tăng đáng kể khả năng thắng kiện để có thể duy trì thành tích lái xe tốt


Thư tự biện hộ


Nếu bạn không may nhận được một vé phạt giao thông, Bạn có thể áp dụng một số phương án xử lý như sau:

 

1. Tại California và các tiểu bang khác có thể sử dụng thư biện hộ (Trial by written declaration)

 

2. Có thể nộp tiền phạt (sẽ bị trừ điểm, và hồ sơ lái xe xấu sẽ bị giữ trong ba năm)

 

3. Tham gia khóa học an toàn giao thông (chưa học qua khóa học giao thông nào  trong vòng 18 tháng và Với bằng CDL hạng A không được tham gia khóa học an toàn giao thông)

 

4. Mời luật sư bào chữa trước tòa (khả năng thắng kiện cao)

 

Trong các phương pháp xử lý trên, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên viết thư tự biện hộ!


Sky Ticket hứa

Theo thống kê các vé phạt do chúng tôi xử lý có tỷ lệ thắng lên tới 90% ( không trừ điểm )
( Bao gồm:
1.  Trực tiếp thắng kiện, không nộp tiền phạt, không bị trừ điểm

2.Nộp tiền phạt, không bị ghi điểm

3.Vé phạt được hủy bỏ

Nếu bạn chọn viết thư biện hộ, nếu thua kiện bạn vẫn còn nguyên quyền lợi pháp luật trước đó

 CHI TIẾT XEM THƯ BIỆN HỘ版权所有 Copyright(C) 2015-2035 sky international

3015 Walnut Grove Ave.#A. Rosemead.CA 91770 usa 
Web design: Black Feather
Tìm kiếm: